VCA Vol

Veiligheid operationeel leidinggevenden

(VCA-VOL)

Het VCA Vol diploma is een bewijs dat de diplomahouder het VCA VOL examen met goed gevolg heeft afgelegd.

Voor wie is de cursus bestemd?

Voor iedereen die belast is met de directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van risicovolle werkzaamheden in de bouw of industrie. Bij VCA gecertificeerde bedrijven moeten alle operationele leidinggevende medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig VCA VOL diploma.

Wat is het doel van de cursus?

Na het met goed gevolg doorlopen van de cursus is de cursist is in staat om toezicht te houden op en beheersmaatregelen te treffen in verband met de algemene veiligheidsaspecten van de operationele werkzaamheden.

Wat komt er aan bod?

 • Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit de Veiligheid, Gezondheid en Milieu wetgevingen Europese richtlijnen
 • Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
 • Kunnen toepassen van methodes om veilig werken te bevorderen
 • Het doel van procedures en werkvergunningen kennen en kunnen toepassen
 • Taak-Risico-Analyse kunnen opstellen
 • Kennis van het bedrijfsnoodplan
 • Risico’s en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling en asbest
 • Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen
 • Kennis van de gevaren en beheersmaatregelen voor:
  > Besloten ruimten
  > Gereedschappen en machines
  > Hijsen, tillen en dragen van lasten
  > Struikelen, uitglijden en vallen
  > Werken op hoogte
 • Basiskennis en begrip van ergonomie
 • Kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassingen

Leermiddelen:

Cursusboek plus klassikaal of online onderwijs

De cursist heeft na het volgen van de cursus kennis van:

 • Relevante begrippen uit de Arbo-wet
 • Het ontstaan en de gevolgen van een ongeval
 • Methodes om veilig werken te bevorderen
 • Risico’s en beheersmaatregelen in verband met arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen
 • Het begrip ergonomie
 • Gebruik en toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Partners waar PC KAM Advies werkzaam voor is