VCA Bedrijfscertificeringen

VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS (VCA)

De veiligheidschecklist aannemers wordt in verschillende Europese landen geaccepteerd als een uniform bedrijfsmanagementsysteem waarmee de veiligheidsprestaties van een bedrijf kan worden getoetst.

Het toetsen van de veiligheidsprestaties van een bedrijf, op basis van de VCA checklist, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

De VCA bedrijfscertificering, uitgevoerd door een geaccrediteerd certificeringsbureau, vormt een basis van vertrouwen voor opdrachtgevers dat uw veiligheidsmanagement op orde is.

CERTIFICERING NIVEAUS VOOR VCA BEDRIJFSCERTIFICERING

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het soort projecten waaraan uw bedrijf deelneemt zijn de volgende certificeringsniveaus mogelijk:

 • VCA*, voor onderaannemers (tot 35 medewerkers)
 • VCA **, voor hoofdaannemers (met meer dan 35 medewerkers)
 • VCA-P, voor bedrijven in de petrochemische sector
 • VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche

WAAROM VCA BEDRIJFSCERTIFICERING?

Veel bedrijven, die zelf een bedrijfsmanagementsysteem hebben, eisen van hun aannemers en onderaannemers dat hun veiligheidsprestaties langs de lat van een VCA bedrijfscertificering worden gelegd en getoetst.
Een VCA bedrijfscertificering verhoogt het vertrouwen van opdrachtgevers, dat de door hen geselecteerde aannemers en onderaannemers oog hebben voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) bij het uitvoeren van de uitbestede werkzaamheden.

CERTIFICERING

De VCA certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling (CI). Een auditor van de CI voert een onderzoek uit om vast te stellen of uw bedrijfsmanagement systeem voldoet aan de eisen uit de VCA checklist.

Bij de certificering van uw bedrijf ontvangt u een uitgeschreven certificaat en wordt uw bedrijf opgenomen in het VCA bedrijvenregister van de stichting SSVV, die toeziet op het naleven van alle protocollen en afspraken.

De CI keert jaarlijks terug om te controleren of uw bedrijf nog aan de certificeringeisen voldoet.
U kunt 1 of meerdere vestigingen laten certificeren.

De VCA specialist van PC KAM Advies adviseert u hier graag vrijblijvend over.

 

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

 • Het VCA certificatieproces kent overeenkomsten met de ISO kwaliteit, milieu en Arbo-systemen en -audits
 • VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001
 • Door toepassing van het VCA certificatieproces kan het VGM beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM beheersysteem van de opdrachtgever
 • VCA is een internationaal systeem en wordt hierdoor toepast en erkend in een aantal EU lidstaten
 • Een vereiste voor het verkrijgen van een opdracht bij veel opdrachtgevers
 • VCA is een breed geaccepteerde uniforme checklist
 • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM beheersysteem
 • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI)

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Partners waar PC KAM Advies werkzaam voor is