PC KAM Advies is de flexibele oplossing voor BRZO 2015 /SEVESO III bedrijven

BRZO 2015/SEVESO III diensten van PC KAM Advies

De drempelwaarde en eisen aan bedrijven

BRZO

BRZO staat voor: Besluit risico’s zware ongevallen 2015.
BRZO is een samenvatting – in één juridisch kader – van  wet- en regelgeving op het gebied van:

 • arbeidsveiligheid,
 • omgevingsveiligheid
 • rampbestrijding

De belangrijkste doelstelling is:

 • het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • bescherming van het milieu
 • het beheersbaar houden van grote rampen

BRZO is geen keuze maar een wettelijke verplichting

Bedrijven vallen onder de verplichtingen uit de BRZO 2015/ Seveso III richtlijn als hun bedrijfsprocessen en opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen aan de in bijlage 1 van de SEVESO III richtlijn gestelde voorwaarden voldoen.

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

BRZO 2015/SEVESO III diensten van PC KAM Advies

 

 • opstellen en uitvoeren van beleid in VBS elementen met bijbehorende processen en procedures;
 • opstellen en revisie van procedures, werkinstructies die betrekking hebben op de elementen van het VBS;
 • incidentenonderzoek op gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu;
 • risico-identificatie en veiligheidsstudies (Hazid, Hazop, PHR t.b.v. noodscenario’s);
 • kwantitatieve en semi-kwantitatieve risico analyse zoals QRA en LOPA;
 • opstellen preventiebeleid – PBZO document n.a.v.VBS onderzoek;
 • opstellen Veiligheidsrapport VR n.a.v. VBS onderzoek;
 • uitvoeren van interne audits als externe auditor;
 • externe consultant bij BRZO inspecties van het bevoegd gezag (WABO en I_SZW etc., veiligheidsregio);
 • bedrijfscertificering volgens ISO 9001, 14001, 45001 en NTA 8620;
 • veiligheidstrainingen voor uw personeel.

Genoemde diensten kunnen als losse opdracht tegen een afgesproken prijs, of middels een flexibel urencontract door PC KAM Advies uitgevoerd worden.

Bij een flexibel urencontract:

 • heeft u altijd een luisterend oor voor acute vragen;
 • beschikt u wanneer dat nodig is het hele jaar over de juiste BRZO 2015/SEVESOIII expertise;
 • betaalt u alleen wanneer u onze expertise daadwerkelijk gebruikt (contracten op urenbasis van van 50, 100 en 200 per jaar);

BRZO 2015, drempelwaarde en eisen aan bedrijven

De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I van Seveso III) bepalen of een bedrijf onder het BRZO 2015 / SEVESO III valt.

Ook bepaalt deze bijlage of het gaat om een lage- of hoge drempel inrichting.

Meer informatie ?

Bron: