Gasmeten

Het volgen van de cursus gasmeten geeft de cursist handvatten om, door het zorgvuldig uitvoeren van metingen, een uitspraak te doen over explosierisico’s bij werkzaamheden in gebieden waar mogelijk explosiegevaar aanwezig kan zijn.

Werken in een explosiegevaarlijke omgeving

Werkgevers en werknemers zijn nog meer dan voorheen zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met brand- en ontploffingsgevaarlijke stoffen op de werkplek.

Meten is weten

Om op een verantwoorde wijze een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit en veiligheid van de omgevingslucht op de arbeidsplaats worden metingen verricht.

In deze cursus wordt tevens uitgebreid aandacht geschonken aan de gevaren van het werken in ruimten die voor mens en milieu mogelijke schadelijke stoffen kunnen bevatten.

Het goed kunnen uitvoeren van deze metingen is geregeld door het SSVV in de GORW .

PC KAM Advies leidt werknemers op voor het landelijk erkende diploma gasmeten en werken in besloten ruimten.

Het risico dat er op de werkplek schadelijke stoffen aanwezig zijn moet beheersbaar zijn en tot een aanvaardbaar niveau worden teruggedrongen.

Voor wie is de cursus bestemd?

Deze basistraining Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die al ervaring hebben met gasmeten. Dit is een training waarin we vanuit de basis beginnen, die je voorbereidt op het DELTALINQS of SSVV Opleidingengids (SOG) examen Gasmeten.

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Partners waar PC KAM Advies werkzaam voor is