VCA Basis

Basisveiligheid (VCA) 

Voor wie is de cursus bestemd? 

De cursus is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij opdrachtgevers die het VCA certificaat verplicht stellen. 

Wat is het doel van de cursus? 

Na afloop is de cursist in staat om veilig te werken en de risico’s tijdens het werk tot een minimum te beperken. 

Wat komt er aan bod? 

  • Arbo-wet 
  • Risico’s en preventie 
  • Veilig werken met gereedschappen; veilig hijsen en tillen; veilig werken op hoogte 
  • Gevaarlijke stoffen 
  • Brand- en explosiegevaar 
  • Werkvergunningen in besloten ruimten 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Leermiddelen: 

Cursusboek in combinatie met klassikaal of online onderwijs 

Mogelijke vervolgopleidingen: 

Veiligheid operationeel leidinggevenden 

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Partners waar PC KAM Advies werkzaam voor is