Service contract bij levering RI&E

Met een door PC KAM Advies opgestelde RI&E kunt u zich abonneren op een servicecontract.  

 Het servicecontract 

Met het servicecontract heeft u altijd een gecertificeerde Hogere veiligheidskundige ter beschikking.  

Ieder arbeidsongeval met letsel moet in de RI&E worden opgenomen inclusief het plan van aanpak met de maatregelen om herhaling te voorkomen. 

Voor nieuwe arbeidsmiddelen en machines moet een arbeidsmiddelen of machine RI&E worden opgesteld. 

Bij interne of externe audits heeft u te allen tijde een actuele en getoetste RI&E op maat. 

Slechts de uren die feitelijk worden besteed aan (her) evaluatie worden in rekening gebracht. 

Het servicecontract houdt in: 

  • Jaarlijkse (her) evaluatie van de uitgevoerde RI&E 
  • U heeft altijd een actuele en getoetste RI&E
  • Er geldt een voordelig uurtarief voor de (her) evaluatie 
  • De contractduur is 3 jaar. 

Prijzen contract moeten nog worden toegevoegd 

 

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact