Prijzen RI&E opstellen of RI&E toetsen

Wilt u een RI&E laten opstellen of toetsen?

Lees verder!

De afkorting RI&E staat voor Risico –Inventarisatie en Evaluatie. 

Waarom belangrijk 

De wetgever (overheid)verplicht elke werkgever met personeel, om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van elke werknemer, veroorzaakt door het werk, schriftelijk vast te leggen en maatregelen te treffen om deze te voorkomen
De risico’s die uit dit verplichte onderzoek naar voren komen moeten worden beperkt tot een acceptabel niveau 

Elke werknemer heeft het wettelijke recht op een veilige werkplek (art. 7:658 BW).  

Om de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vast te leggen is de Arbeidsomstandighedenwet, vaak Arbowet genoemd, aangenomen. 

Een belangrijk artikel uit de Arbowet, dat verband houd met het wettelijke recht op een veilige werkplek, is artikel 5de Inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E). 

Door het duidelijk in kaart brengen van risico’s van werkzaamheden ontstaat een helder en evenwichtig beeld van deze risico’s.  

Werkgevers en werknemers kunnen dan gezamenlijk werken aan het terugdringen van deze risico’s door preventieve maatregelen en stimuleren van veilig gedrag. 

De RI&E specialist 

De RI&E specialist van PC KAM Advies, is Hobeon SKO gecertificeerd en heeft de juridische kennis en ervaring om u kundig te adviseren, zodat uw RI&E aan alle wettelijke eisen voldoet. 

Wilt u een RI&E laten opstellen of toetsen?

Vul het formulier in met de gegevens van uw bedrijf en stuur het op.

Vrijblijvende offerte