Aanvaardbaar risico in BRZO-bedrijven

Wat is een aanvaardbaar risico?

Een risico dat is teruggebracht tot een niveau dat acceptabel is voor een organisatie, met het oog op wettelijke verplichtingen en het eigen arbobeleid, wordt als aanvaardbaar beschouwd. (OHSAS 18002).

 

Volgens, Trevor Kletz, een Amerikaans deskundige op het gebied van arbeidsveiligheid, mag het risico van een industriële activiteit met gevaarlijke en/of giftige bedrijfsprocessen niet groter zijn dan de natuurlijke kans die de burger loopt door gevaren van natuurlijke aard (bijvoorbeeld overstromingen aardbevingen of blikseminslag).

 

In onderstaande tabel zijn enkele in de literatuur gevonden kansen op de natuurlijke risico’s weergegeven.
Volgens bovenstaande bewering zou het acceptabel risico dan rond de 10-7/jaar bedragen.

Om een rationele voorstelling van het begrip risico te krijgen staan hieronder enkele voorbeelden van risico’s uit het dagelijks leven die bewust worden genomen

In het dagelijks leven worden voortdurend bewust risico’s genomen, waarbij niet wordt stil gestaan bij de gevolgen of de ernst van het risico.

Een aantal bewuste risico’s met een kans op overlijden, staan in onderstaande tabel:

De norm 106 als grenswaarde

In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) staat de volgende definitie van het plaatsgebonden risico (PR):

Het PR is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof. Voor BRZO bedrijven is de grootte van dit risico gesteld op 10-6.

Deze grenswaarde geldt voor alle kwetsbare gebieden en moet daarom door het bevoegde gezag in acht worden genomen (er mag niet van worden afgeweken).

De minst kwetsbare leeftijdscategorie, de groep van 12- tot 16-jarigen,

heeft gemiddeld een kans op overlijden van 10-4 per jaar.

De grootte van dit risico wordt als referentiepunt gebruikt voor het bepalen van de aanvaardbare risiconormen van kwetsbare objecten en gebieden.

Deze grenswaarde is in de praktijk geaccepteerd, nadat uit onderzoek is gebleken dat dit haalbaar en betaalbaar is.

In Nederland werken meer dan 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven.

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval.

Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn 1-2 doden per week.

Bron: https://www.rivm.nl/veilig-werken/feiten-en-cijfers-over-arbeidsongevallen

Afspraak maken

Maak een afspraak door het onderstaande formulier in te vullen.  
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]