Veilig te werk gaan met het VCA P certificaat

Bent u als hoofdaannemer werkzaam in de petrochemische industrie? Wilt u graag kunnen aantonen dat u op een veilige en verantwoorde manier werkt? Haal dan uw VCA P certificaat! PC KAM Advies kan u daarbij helpen. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat aannemers en organisaties bijstaat bij het behalen van VCA certificering. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Over een VCA P certificaat beschikken is volgens de wet niet verplicht, maar kan door opdrachtgevers wel vereist worden. Deze kan namelijk aanvullende eisen stellen en van u vragen te voldoen aan belangrijke veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Een investering in het behalen van uw VCA P certificering kan u daarom meer opdrachten opleveren. U weet immers aan te tonen dat u op een verantwoorde manier tewerk gaat. Bent u benieuwd naar wat PC KAM Advies voor u kan betekenen? Dan kunt u vrijblijvend verder informeren door contact op te nemen.PC KAM Advies helpt u met het VCA P certificaat

Hoewel het hebben van een VCA certificaat niet per wet verplicht gesteld is, kan binnen de petrochemie door opdrachtgevers wel vereist worden dat u in het bezit bent van VCA P certificering. Er zijn diverse VCA certificaten te behalen. De VCA* is bedoeld voor onderaannemers en kleinere organisaties, de VCA** voor hoofdaannemers en de VCU voor uitzendorganisaties. Het VCA P certificaat is bedoeld voor hoofdaannemers binnen de petrochemische industrie die moeten kunnen aantonen dat zij aan bepaalde aanvullende eisen voldoen. Daarbij kan gedacht worden aan het formuleren van VGM doelstellingen of het aanbieden van aangepast werk na een ongeval.

Over PC KAM Advies

PC KAM Advies is een onafhankelijk adviesbureau dat sinds 2007 actief is. Wij zijn er voor ondernemingen en aannemers om hen te helpen met het opzetten en onderhouden van diverse bedrijfsmanagementsystemen. Daartoe bieden wij advies op maat. In het bijzonder gaat het om systemen die zien op kwaliteit, milieu en veiligheid op de werkvloer. Daarnaast adviseren we aannemers ook wat betreft het behalen van diverse VCA certificaten, zoals de VCA P. Onze missie is om de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verhogen. Dat doen we onder meer door het veiligheidsbewustzijn te stimuleren. Zo dragen wij ons steentje bij aan het voorkomen van arbeidsongevallen.

Ja, ik wil mijn VCA P certificaat behalen!

Wilt u meer weten wat PC KAM Advies voor u kan betekenen wat betreft een VCA P certificaat? Informeer dan gerust verder! U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website, of door ons een e-mail te sturen. Wij zijn u graag van dienst!

Contact opnemen LinkedIn