Kosten VCA

Kosten opzetten van VCA certificatie systeem

VCA*VCA**VCA-P
1. Nulmeting bedrijfsorganisatie voor VCA
1. Nulmeting bedrijfsorganisatie voor VCA
2. Beleidsverklaring opstellen
2. Beleidsverklaring opstellen
3. Opzetten van VGM structuur
3. Opzetten van VGM structuur
4. SysVeiligheidshandboek geschikt voor uw bedrijf
4. Veiligheidshandboek geschikt voor uw bedrijf
5. Opstellen van procedures en formulieren
5. Opstellen van procedures en formulieren
6. Uitvoeren interne audits
6. Uitvoeren interne audits
7. Werkbezoeken op locatie.
7. Werkbezoeken op locatie.3x4x5x
8.VGM projectplannen opstellen
8. VGM projectplannen opstellen
9. VGM-projectplan instructie medewerkers
9. VGM-projectplan instructie medewerkers
10. Trendanalyse tekortkomingen tijdens inspecties
10. Trendanalyse tekortkomingen tijdens inspecties☐
11. Beoordeling onderaannemers
11. Beoordeling onderaannemers
Richtprijzen opzet en onderhoud VCA systemen
Richtprijzen opzet en onderhoud VCA systemen€ 2.150€ 2.750€ 3.250

Werkbezoeken exclusief reiskosten > 35 km a 30ct /km
☐ = keuzevraag VCA**

Bij ons heeft u de keuze uit VCA*, VCA** en VCA-P:

  • VCA* is bedoeld voor onderaannemers en kleinere organisaties (minder dan 35 medewerkers).
  • VCA** is bedoeld voor hoofdaannemers en kent een aantal extra eisen, zoals het houden van toolboxmeetings, VGM overleg, VGM projectplannen etc.

VCA-P is bedoeld voor hoofdaannemers die hoofdzakelijk in de petrochemie werken en daarbij aan aanvullende eisen moeten voldoen, zoals:
– het formuleren van VGM-doelstellingen of een VGM-project veiligheids- en
gezondheidsfunctionaris per project.
– Aangepast werk aanbieden na een ongeval of letsel

*Jaarlijkse servicekosten na certificering

Voor een onderaannemer met maximaal 10 medewerkers zijn de certificeringskosten ongeveer
€ 2000 (VCA*) in het eerste jaar en ongeveer € 1.000 per jaar voor de vervolgjaren (excl. BTW).
Voor dit bedrag komt een van onze adviseurs het afgesproken aantal keren langs.

Certificeringskosten door een onafhankelijke certificerende instelling

De kosten voor certificering van uw bedrijf zijn afhankelijk van:

  • de certificerende instantie die u kies en
  • de omvang van uw organisatie en
  • het aantal projecten dat u jaarlijks uitvoert.

Het certificeringscontract met de certificerende instelling wordt afgesloten voor een contracttermijn van 3 jaar.

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

3 + 6 =

Contact opnemen?
Offerte pagina
Contactpagina
06 - 24 80 65 48
info@pckamadvies.nl