Kosten VCA

Kosten opzetten van VCA certificatie systeem

VCA*VCA**VCA-P
1. Nulmeting bedrijfsorganisatie voor VCA
1. Nulmeting bedrijfsorganisatie voor VCA
2. Beleidsverklaring opstellen
2. Beleidsverklaring opstellen
3. Opzetten van VGM structuur
3. Opzetten van VGM structuur
4. SysVeiligheidshandboek geschikt voor uw bedrijf
4. Veiligheidshandboek geschikt voor uw bedrijf
5. Opstellen van procedures en formulieren
5. Opstellen van procedures en formulieren
6. Uitvoeren interne audits
6. Uitvoeren interne audits
7. Werkbezoeken op locatie.
7. Werkbezoeken op locatie.3x4x5x
8.VGM projectplannen opstellen
8. VGM projectplannen opstellen
9. VGM-projectplan instructie medewerkers
9. VGM-projectplan instructie medewerkers
10. Trendanalyse tekortkomingen tijdens inspecties
10. Trendanalyse tekortkomingen tijdens inspecties☐
11. Beoordeling onderaannemers
11. Beoordeling onderaannemers
Richtprijzen opzet en onderhoud VCA systemen
Richtprijzen opzet en onderhoud VCA systemen€ 2.150€ 2.750€ 3.250

Werkbezoeken exclusief reiskosten > 35 km a 30ct /km
☐ = keuzevraag VCA**

Bij ons heeft u de keuze uit VCA*, VCA** en VCA-P:

  • VCA* is bedoeld voor onderaannemers en kleinere organisaties (minder dan 35 medewerkers).
  • VCA** is bedoeld voor hoofdaannemers en kent een aantal extra eisen, zoals het houden van toolboxmeetings, VGM overleg, VGM projectplannen etc.

VCA-P is bedoeld voor hoofdaannemers die hoofdzakelijk in de petrochemie werken en daarbij aan aanvullende eisen moeten voldoen, zoals:
– het formuleren van VGM-doelstellingen of een VGM-project veiligheids- en
gezondheidsfunctionaris per project.
– Aangepast werk aanbieden na een ongeval of letsel

*Jaarlijkse servicekosten na certificering

Voor een onderaannemer met maximaal 10 medewerkers zijn de certificeringskosten ongeveer
€ 2000 (VCA*) in het eerste jaar en ongeveer € 1.000 per jaar voor de vervolgjaren (excl. BTW).
Voor dit bedrag komt een van onze adviseurs het afgesproken aantal keren langs.

Certificeringskosten door een onafhankelijke certificerende instelling

De kosten voor certificering van uw bedrijf zijn afhankelijk van:

  • de certificerende instantie die u kies en
  • de omvang van uw organisatie en
  • het aantal projecten dat u jaarlijks uitvoert.

Het certificeringscontract met de certificerende instelling wordt afgesloten voor een contracttermijn van 3 jaar.

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

10 + 12 =

PC KAM Advies helpt u aan uw VCA certificering

De VCA certificering is een checklist die bedoeld is voor aannemers in de chemische industrie of de utiliteits- en installatiebouw. Het is niet wettelijk verplicht om over het certificaat te beschikken, maar wordt wel regelmatig door gecertificeerde opdrachtgevers als aanvullende eis genoemd. Door op basis van het VCA certificaat te werken vergroot u als aannemer dus de kans op het binnenhalen van opdrachten. VCA staat voor VCA, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door op basis van de checklist te werken kan aangetoond worden dat binnen een project op verantwoorde wijze met aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt omgegaan.

PC KAM Advies ondersteunt aannemers met het opzetten en onderhouden van hun VCA certificering. Benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan gerust eens contact op via het online contactformulier op onze website!

Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden

PC KAM Advies bestaat al sinds 2007 en beschikt dus al over ruim tien jaar ervaring en kennis op het gebied van VCA certificering. Wij helpen u aan uw VCA certificering in vier stappen. Allereerst wordt een gratis 0-meting uitgevoerd, waarop een rapportage wordt opgesteld met daarin de nog te ondernemen stappen. Nadat deze resultaten geëvauleerd zijn stellen we een plan van aanpak op voor het juiste certificaat voor uw organisatie. Er bestaan diverse onderdelen van de checklist:

  • VCA* (voor onderaannemers en kleinere organisaties),
  • VCA** (voor hoofdaannemers),
  • VCA-P (voor hoofdaannemers die in de petrochemie werken),
  • en VCU (voor uitzendorganisaties).

Vervolgens gaan we het plan van aanpak uitvoeren, waarna de uiteindelijke certificering door een onafhankelijke certificerende instelling volgt.

Neem vandaag nog contact op!

PC KAM Advies helpt u graag verder met het opzetten en onderhouden van uw VCA certificering. Voor meer informatie over onze dienstverlening of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het online contactformulier op onze website!

Contact opnemen?
Offerte pagina
Contactpagina
06 - 24 80 65 48
info@pckamadvies.nl