RISICO, INVENTARISATIE & EVALUATIE

Elk bedrijf met personeel in loondienst (geen ZZP), is verplicht om een RI&E op te (laten) stellen. Als een bedrijf geen RI&E heeft kan de inspectie SZW (vroeger arbeidsinspectie) een flinke boete opleggen.

Offerte Aanvragen

” Risico = KANS x EFFECT x BLOOTSTELLINGSDUUR “

 

RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

Inventarisatie

De inventarisatie is een verzameling van alle voorzienbare gevaren die voortkomen uit de werkzaamheden.

Evaluatie

De evaluatie is een weging van de vastgestelde gevaren uit de inventarisatie. Afhankelijk van de kans, het effect en de blootstellingsduur van het gevaar wordt het risico bepaald. Ongevallen die zich in de afgelopen periode sinds het opstellen van de vorige RI&E hebben voorgedaan.

Het plan van aanpak is een wettelijk verplicht onderdeel van elke RI&E.

In het plan van aanpak worden in volgorde van prioriteit, de vastgestelde risico’s tot een acceptabel niveau gereduceerd.  In het plan van aanpak staan de maatregelen die nodig zijn om de risico’s te reduceren. In het plan van aanpak staat wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is en binnen welke termijn de genoemde actiepunten moeten zijn verwerkt.

Plan van aanpak

Een RI&E behoort afgestemd te zijn op de specifieke risico’s binnen uw werkgebied. Elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige.

“Een RI&E is dus maatwerk.”

Maatwerk

Z

PC KAM Advies kan u ondersteunen bij:

  • Het opstellen van een algemene wettelijke RI&E inclusief het plan van aanpak
  • Het opstellen van een aanvullende RI&E inclusief het plan van aanpak
    het toetsen van uw RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige.

PC KAM Advies kan tegen concurrerende prijzen uw RI&E opstellen en toetsen door een gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige.

Heeft u vragen over de kosten en /of de uitvoering vul dan vrijblijvend de onderstaande lijst in.

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

6 + 13 =

PC KAM Advies helpt u aan uw VCA certificering

De VCA certificering is een checklist die bedoeld is voor aannemers in de chemische industrie of de utiliteits- en installatiebouw. Het is niet wettelijk verplicht om over het certificaat te beschikken, maar wordt wel regelmatig door gecertificeerde opdrachtgevers als aanvullende eis genoemd. Door op basis van het VCA certificaat te werken vergroot u als aannemer dus de kans op het binnenhalen van opdrachten. VCA staat voor VCA, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door op basis van de checklist te werken kan aangetoond worden dat binnen een project op verantwoorde wijze met aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt omgegaan.

PC KAM Advies ondersteunt aannemers met het opzetten en onderhouden van hun VCA certificering. Benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan gerust eens contact op via het online contactformulier op onze website!

Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden

PC KAM Advies bestaat al sinds 2007 en beschikt dus al over ruim tien jaar ervaring en kennis op het gebied van VCA certificering. Wij helpen u aan uw VCA certificering in vier stappen. Allereerst wordt een gratis 0-meting uitgevoerd, waarop een rapportage wordt opgesteld met daarin de nog te ondernemen stappen. Nadat deze resultaten geëvauleerd zijn stellen we een plan van aanpak op voor het juiste certificaat voor uw organisatie. Er bestaan diverse onderdelen van de checklist:

  • VCA* (voor onderaannemers en kleinere organisaties),
  • VCA** (voor hoofdaannemers),
  • VCA-P (voor hoofdaannemers die in de petrochemie werken),
  • en VCU (voor uitzendorganisaties).

Vervolgens gaan we het plan van aanpak uitvoeren, waarna de uiteindelijke certificering door een onafhankelijke certificerende instelling volgt.

Neem vandaag nog contact op!

PC KAM Advies helpt u graag verder met het opzetten en onderhouden van uw VCA certificering. Voor meer informatie over onze dienstverlening of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het online contactformulier op onze website!

Contact opnemen?
Offerte pagina
Contactpagina
06 - 24 80 65 48
info@pckamadvies.nl