RISICO, INVENTARISATIE & EVALUATIE

Elk bedrijf met personeel in loondienst (geen ZZP), is verplicht om een RI&E op te (laten) stellen. Als een bedrijf geen RI&E heeft kan de inspectie SZW (vroeger arbeidsinspectie) een flinke boete opleggen.

Offerte Aanvragen

” Risico = KANS x EFFECT x BLOOTSTELLINGSDUUR “

 

RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

Inventarisatie

De inventarisatie is een verzameling van alle voorzienbare gevaren die voortkomen uit de werkzaamheden.

Evaluatie

De evaluatie is een weging van de vastgestelde gevaren uit de inventarisatie. Afhankelijk van de kans, het effect en de blootstellingsduur van het gevaar wordt het risico bepaald. Ongevallen die zich in de afgelopen periode sinds het opstellen van de vorige RI&E hebben voorgedaan.

Het plan van aanpak is een wettelijk verplicht onderdeel van elke RI&E.

In het plan van aanpak worden in volgorde van prioriteit, de vastgestelde risico’s tot een acceptabel niveau gereduceerd.  In het plan van aanpak staan de maatregelen die nodig zijn om de risico’s te reduceren. In het plan van aanpak staat wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is en binnen welke termijn de genoemde actiepunten moeten zijn verwerkt.

Plan van aanpak

Een RI&E behoort afgestemd te zijn op de specifieke risico’s binnen uw werkgebied. Elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige.

“Een RI&E is dus maatwerk.”

Maatwerk

Z

PC KAM Advies kan u ondersteunen bij:

  • Het opstellen van een algemene wettelijke RI&E inclusief het plan van aanpak
  • Het opstellen van een aanvullende RI&E inclusief het plan van aanpak
    het toetsen van uw RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige.

PC KAM Advies kan tegen concurrerende prijzen uw RI&E opstellen en toetsen door een gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige.

Heeft u vragen over de kosten en /of de uitvoering vul dan vrijblijvend de onderstaande lijst in.

Offerte aanvragen

Voorwaarden:

1 + 14 =