ISO 9001

ISO 9001 is de internationale gestandaardiseerde norm voor kwaliteitssystemen

PC KAM Advies is gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen.

Kwaliteit is het overstijgen van de overeengekomen afspraken en verwachtingen van de betrokken belanghebbenden.

ISO 9001 is de meest gebruikte internationale kwaliteitsnorm om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren, te beheersen en te borgen (PDCA).
Lag bij vorige versies van de ISO 9001 de nadruk op beheersing van processen door implementatie van de 6 verplichte procedures in een kwaliteitshandboek;
Bij de ISO 9001-2018 ligt de focus vooral bij de risico’s en het verbeterpotentieel van de onderneming of organisatie, in elk aspect en voor alle betrokken belanghebbenden.
PC KAM advies kan de opzet en het onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem verzorgen.

Enkele wijzigingen in de norm

Enkele belangrijke wijzigingen van de ISO 9001:2015 ten opzichte van de ISO 9001:2008 norm zijn:

* De focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement

* Risico gericht denken op elk vlak in de organisatie

* De bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen (SWOT)

* Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen

* Communicatie en bewustwording

* Minder voorgeschreven eisen

Risico’s en kansen

De afbreukrisico’s en de verbeterkansen van een organisatie worden meer dan voorheen onder de loep genomen.

De mate waarin deze aspecten een organisatie versterken of verzwakken wordt door SWOT analyses geïnventariseerd en geëvalueerd.
Dit onderdeel is het risicomanagement van de nieuwe HLS ISO 9001 norm.

Offerte aanvragen

Voorwaarden:

3 + 6 =

Kom ons bezoeken

78 Mount Green Blvd.,
Laguna Niguel,
Orange County, California

Tel: +31 107 370 855
Email: guillaume.kenson@pckamadvies.nl

Over ons

 

Ons social media