ISO 9001

ISO 9001 is de internationale gestandaardiseerde norm voor kwaliteitssystemen

PC KAM Advies is gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen.

Kwaliteit is het overstijgen van de overeengekomen afspraken en verwachtingen van de betrokken belanghebbenden.

ISO 9001 is de meest gebruikte internationale kwaliteitsnorm om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren, te beheersen en te borgen (PDCA).
Lag bij vorige versies van de ISO 9001 de nadruk op beheersing van processen door implementatie van de 6 verplichte procedures in een kwaliteitshandboek;
Bij de ISO 9001-2018 ligt de focus vooral bij de risico’s en het verbeterpotentieel van de onderneming of organisatie, in elk aspect en voor alle betrokken belanghebbenden.
PC KAM advies kan de opzet en het onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem verzorgen.

Enkele wijzigingen in de norm

Enkele belangrijke wijzigingen van de ISO 9001:2015 ten opzichte van de ISO 9001:2008 norm zijn:

* De focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement

* Risico gericht denken op elk vlak in de organisatie

* De bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen (SWOT)

* Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen

* Communicatie en bewustwording

* Minder voorgeschreven eisen

Risico’s en kansen

De afbreukrisico’s en de verbeterkansen van een organisatie worden meer dan voorheen onder de loep genomen.

De mate waarin deze aspecten een organisatie versterken of verzwakken wordt door SWOT analyses geïnventariseerd en geëvalueerd.
Dit onderdeel is het risicomanagement van de nieuwe HLS ISO 9001 norm.

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

7 + 3 =

PC KAM Advies helpt u aan uw VCA certificering

De VCA certificering is een checklist die bedoeld is voor aannemers in de chemische industrie of de utiliteits- en installatiebouw. Het is niet wettelijk verplicht om over het certificaat te beschikken, maar wordt wel regelmatig door gecertificeerde opdrachtgevers als aanvullende eis genoemd. Door op basis van het VCA certificaat te werken vergroot u als aannemer dus de kans op het binnenhalen van opdrachten. VCA staat voor VCA, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door op basis van de checklist te werken kan aangetoond worden dat binnen een project op verantwoorde wijze met aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt omgegaan.

PC KAM Advies ondersteunt aannemers met het opzetten en onderhouden van hun VCA certificering. Benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan gerust eens contact op via het online contactformulier op onze website!

Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden

PC KAM Advies bestaat al sinds 2007 en beschikt dus al over ruim tien jaar ervaring en kennis op het gebied van VCA certificering. Wij helpen u aan uw VCA certificering in vier stappen. Allereerst wordt een gratis 0-meting uitgevoerd, waarop een rapportage wordt opgesteld met daarin de nog te ondernemen stappen. Nadat deze resultaten geëvauleerd zijn stellen we een plan van aanpak op voor het juiste certificaat voor uw organisatie. Er bestaan diverse onderdelen van de checklist:

  • VCA* (voor onderaannemers en kleinere organisaties),
  • VCA** (voor hoofdaannemers),
  • VCA-P (voor hoofdaannemers die in de petrochemie werken),
  • en VCU (voor uitzendorganisaties).

Vervolgens gaan we het plan van aanpak uitvoeren, waarna de uiteindelijke certificering door een onafhankelijke certificerende instelling volgt.

Neem vandaag nog contact op!

PC KAM Advies helpt u graag verder met het opzetten en onderhouden van uw VCA certificering. Voor meer informatie over onze dienstverlening of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het online contactformulier op onze website!

Contact opnemen?
Offerte pagina
Contactpagina
06 - 24 80 65 48
info@pckamadvies.nl