Bedrijfsmanagement

Offerte aanvragen

Kwaliteit

Kwaliteit kan worden omschreven als de subjectieve beoordeling van producten, diensten of goederen.
Kwaliteit wordt daarnaast ook omschreven als de mate waarin de hoedanigheden van een product, proces, dienst of organisatie voldoen aan breed geaccepteerde normen en richtlijnen.

Een van de bekendste kwaliteitsnormen is de internationaal gestandaardiseerde norm ISO 9001. PC KAM advies is gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van kwaliteits- en milieu managementsystemen volgens ISO 9001 en 14001.

 

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid omvat de zorg over de veiligheid en gezondheid van degenen die werken. Werkgevers zijn krachtens de Arbowet verplicht te zorgen dat voor de veiligheid van hun werknemers niet nadelig wordt beïnvloedt door het werk. PC KAM advies is gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van Arbo managementsystemen zoals VCA*, VCA**, VCA-P, OHSAS 18001 en ISO 45001.

ISO 9001 – 2015 Transitie

In september 2015 is de norm ISO 9001 herzien en is de nieuwste versie uitgebracht. Dit betekent dat ten aanzien van uw kwaliteitsmanagementsysteem het nodige gaat veranderen.

De kracht van ISO 9001-2015 is dat de organisatie als uitgangspunt wordt genomen. Ofwel, er wordt gekeken naar de context waarin de organisatie functioneert. Risicomanagement speelt hierbij een belangrijke rol; zowel interne als externe kansen en bedreigingen worden vastgesteld en bepalen mede de strategie van de organisatie.

ISO 9001 kwaliteitssysteem – Certificering

ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. In voorgaande versies van de ISO 9001 norm is het beeld ontstaan dat procesbeheersing ontstaat door vooral veel procedures te beschrijven in vaak veel te dikke handboeken. Die tijd ligt met de ISO 9001: 2015 definitief achter ons. Een kwaliteitssysteem van PCKAM conform ISO 9001 helpt u om structureel de gewenste organisatieverbetering te behalen.

Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

2 + 8 =