Missie, Visie en doelstellingen

Missie

Het is onze missie om de kwaliteit- milieu- en veiligheidsrisico’s van al onze klanten maximaal te mitigeren door het bieden van de juiste adviezen. 

Visie

 Door stimulatie van kwaliteit- milieu en veiligheidsrisico’s zullen de continuïteit en bedrijfsgroei van onze klanten blijven toenemen.

Doelstelling

Het is onze doelstelling  dat al onze klanten de aan hun opgelegde kwaliteit- milieu- en veiligheidsdoelstellingen halen.