Advies in arbeidsveiligheid

Eén definitie van arbeidsveiligheid is: 

De effectieve bescherming van werknemers tegen bedrijfsongevallen.

 

De reikwijdte van arbeidsveiligheid, in onze huidige complexe maatschappij, is heel breed.

Het is de missie van PC KAM Advies uw bedrijf te bieden wat nodig is om aan alle wettelijke en andere eisen te voldoen. Wij hebben een duidelijke visie om arbeidsveiligheid in uw bedrijf op het gewenste niveau te brengen en te houden.

R&IE

Elk bedrijf met personeel in loondienst (geen ZZP), is verplicht om een RI&E op te (laten) stellen.

Meer informatie

V&G Plannen

PC Kam Advies is uw specialist op het gebied van het fysische, fysieke en psychosociale arbeidsklimaat binnen uw bedrijf (Arbeidsomstandigheden).

Meer informatie

Calamiteiten plannen

Een bedrijfsmanagementsysteem is het roer of instrument waarmee u richting geeft aan de koers van uw organisatie.

Meer informatie

Onafhankelijk ongevalsonderzoek

Een bedrijfsmanagementsysteem is het roer of instrument waarmee u richting geeft aan de koers van uw organisatie.

Meer informatie

Arbeidsveiligheid; uitvoeren van interim opdrachten zoals:

 

HSE manager

Engineer (HVK)

KAM coördinator

Arbeidsveiligheid | HSE manager

 • Opstellen en uitvoeren van het HSE beleid van een organisatie
 • Controleren van de noodzakelijke documenten om de veiligheid op de werkplek te borgen, zoals werkvergunningen, keuringsdocumenten van arbeidsmiddelen en controle
 • Uitvoeren van ongevalsanalyses
 • Handhaven van veiligheidsregels en het signaleren van (potentieel) onveilige situaties
 • Leiding geven aan veiligheidskundigen van de eigen organisatie en van (sub) contractors
 • Het toetsen en opstellen van bestaande en nog te ontwikkelen VGM plannen, RI&E’s, TRA’s, en ontruimingsplannen
 • Verhogen en motiveren van safety awareness in de organisatie

Arbeidsveiligheid | HSE engineer

 • Advies bij industriële turnarrounds en nieuwbouwprojecten
 • Opstellen en toetsen van technische constructiedossiers voor nieuwbouw machines en arbeidsmiddelen
 • Opstellen en toetsen van machine en arbeidsmiddelen RI&E’s
 • Opstellen en toetsen van
 • Arbeidsomstandigheden RI&E’s
 • Advies bij industriële veiligheid met keywords als machineveiligheid HAZoP, LOPA, QRA en SIL
 • Advies op het gebied van vigerende wet- en regelgeving van BRZO, ATEX en normen en richtlijnen zoals NEN IEC 60079-10, NEN IEC 60079-14 en NPR 7910- en 2
 • Opstellen en toetsen van explosieveiligheidsdocumenten
 • Advies bij werkzaamheden in vervuilde grond en waterbodems

Arbeidsveiligheid | KAM coördinator

 • Administratieve werkzaamheden behorend bij het opzetten van veiligheidsstatistieken en analyses
 • Adviseren bij werkzaamheden in vervuilde grond en waterbodems
 • Schrijven en houden van toolboxmeetings
 • Schrijven van casussen MVK examens
 • Veiligheidskundig onderwijs zoals VCA, ATEX, gasmeten en MVK opleiding
 • Opstellen van toolbox onderwerpen

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

9 + 10 =

PC KAM Advies helpt u aan uw VCA certificering

De VCA certificering is een checklist die bedoeld is voor aannemers in de chemische industrie of de utiliteits- en installatiebouw. Het is niet wettelijk verplicht om over het certificaat te beschikken, maar wordt wel regelmatig door gecertificeerde opdrachtgevers als aanvullende eis genoemd. Door op basis van het VCA certificaat te werken vergroot u als aannemer dus de kans op het binnenhalen van opdrachten. VCA staat voor VCA, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door op basis van de checklist te werken kan aangetoond worden dat binnen een project op verantwoorde wijze met aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt omgegaan.

PC KAM Advies ondersteunt aannemers met het opzetten en onderhouden van hun VCA certificering. Benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan gerust eens contact op via het online contactformulier op onze website!

Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden

PC KAM Advies bestaat al sinds 2007 en beschikt dus al over ruim tien jaar ervaring en kennis op het gebied van VCA certificering. Wij helpen u aan uw VCA certificering in vier stappen. Allereerst wordt een gratis 0-meting uitgevoerd, waarop een rapportage wordt opgesteld met daarin de nog te ondernemen stappen. Nadat deze resultaten geëvauleerd zijn stellen we een plan van aanpak op voor het juiste certificaat voor uw organisatie. Er bestaan diverse onderdelen van de checklist:

 • VCA* (voor onderaannemers en kleinere organisaties),
 • VCA** (voor hoofdaannemers),
 • VCA-P (voor hoofdaannemers die in de petrochemie werken),
 • en VCU (voor uitzendorganisaties).

Vervolgens gaan we het plan van aanpak uitvoeren, waarna de uiteindelijke certificering door een onafhankelijke certificerende instelling volgt.

Neem vandaag nog contact op!

PC KAM Advies helpt u graag verder met het opzetten en onderhouden van uw VCA certificering. Voor meer informatie over onze dienstverlening of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het online contactformulier op onze website!

Contact opnemen?
Offerte pagina
Contactpagina
06 - 24 80 65 48
info@pckamadvies.nl