Veiligheidskundige werkzammheden

Algemene Veiligheidskundige werkzaamheden MVK/HVK

 

 • Opzetten, onderhouden en auditen van Arbo zorgsystemen VCA / ISO 45001 (en transitie van oude naar nieuwe normen)
 • Aansturen van veiligheidskundigen van eigen en ingehuurde organisatie
 • Opstellen, uitvoeren en controleren van V&G-plannen zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase (afstemming verschillende partijen)
 • Beoordelen van onderliggende deel V&G plannen en toezicht houden op de naleving daarvan
 • Opstellen, uitvoeren en beoordelen van TRA en LMRA
 • Ondersteuning bij opstellen en houden van interactieve toolboxen
 • Uitvoeren en/of coördineren van werkplekinspecties en evaluaties van gevonden veiligheidsaspecten
 • Inspecties van arbeidsmiddelen, steigers en alle werkplekken
 • Het schrijven en beoordelen van Projectveiligheidsplannen
 • Vraagbaak voor werkgevers en werknemers op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden
 • Toezichthouden op veiligheid en arbeidsomstandigheden
 • Onafhankelijk advies en bemiddeling bij conflicten over V&G-onderwerpen
 • Onafhankelijk ongevalsonderzoek

 

Specialisatie

 • Specialist in ATEX, gasmeten en turnaround safety management
 • Opstellen en toetsen van aanvullende en verdiepende RI&E’s
 • Opstellen en/of beoordelen van BHV- en calamiteitenplannen
 • Geven van veiligheidsinstructies (Arbowet, gebruik PBM’s, toolboxmeetings, gebruik gevaarlijke stoffen, risico’s geluid, trillingen, stof, etc.).

 

PC KAM Advies heeft de volgende ondersteunende functionarissen beschikbaar:

 • Gediplomeerde Middelbaar Veiligheidskundigen
 • (SKO gecertificeerde) Hoger Veiligheidskundigen

Offerte aanvragen

Voorwaarden:

13 + 10 =

Kom ons bezoeken

78 Mount Green Blvd.,
Laguna Niguel,
Orange County, California

Tel: +31 107 370 855
Email: guillaume.kenson@pckamadvies.nl

Over ons

 

Ons social media

 

Contact opnemen LinkedIn