Advies & detachering

Heeft u tijdelijk veiligheidskundigen, MVK/HVK, nodig voor een project of interim-opdracht?

PCKAM Advies biedt u de man of vrouw die u zoekt.

PC KAM Advies biedt vakbekwame arbo-professionals die met gedrevenheid en betrokkenheid uw opdracht uitvoeren.

PC KAM Advies levert de juiste mensen voor projecten in de (petro)chemie, bouw, bodemsanering.

HSE Manager

De HSE manager vertegenwoordigt de directie bij uitvoering van het QHSE- of KAM-beleid binnen een organisatie of bedrijf.
De HSE manager neemt het voortouw in het creëren van een veilige en gezonde werkplek, houdt toezicht op het naleven van wettelijke kaders (compliance) en besteedt aandacht aan het creëren van draagvlak voor QHSE binnen de organisatie.

Meer informatie

Engineer (HVK)

De HSE engineer is de technische professional die de directie adviseert over technische inhoudelijke HSE vraagstukken zoals machine en arbeidsmiddelenveiligheid, risico-inventarisaties, ATEX, BRZO ect.

Meer informatie

KAM coördinator

De belangrijkste taken van de KAM coördinator zijn het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-zorgsysteem (Kwaliteit-Arbo-Milieu).

De KAM coördinator kan als leidinggevende  sturing geven aan de KAM afdeling, of onder toezicht van QHSE manager zijn werkzaamheden uitvoeren.

De belangrijkste werkzaamheden van de KAM-coördinator bestaan uit het voorstellen en uitvoeren van verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, risico-inventarisaties, verbetervoorstellen en klachten van belanghebbenden, voortschrijdend inzicht en hiaten in het systeem.

Daarnaast is de KAM-coördinator verantwoordelijk voor de toetsing van de naleving van het systeem (in- en externe audits, werkplekinspecties, meting en monitoring van gegevens).

De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de HSE manager of directie, dikwijls voorzien van aanbevelingen voor verbetering. Ook onderhoudt de KAM-coördinator de contacten met de belanghebbenden van het bedrijf op het gebied van KAM.

Meer informatie

Offerte aanvragen

Offerte specificatie:

Voorwaarden:

12 + 8 =

Contact opnemen?
Offerte pagina
Contactpagina
06 - 24 80 65 48
info@pckamadvies.nl